Monipuolista vetoapua energia-alalle

Vaasan yliopisto kouluttaa paitsi maistereita ja diplomi-insinöörejä tuleviksi energia-alan huipuiksi, myös alalla jo toimivia asiantuntijoita. 


Tarjolla monia erilaisia koulutusohjelmia

Vaasan yliopiston Levón-instituutti tarjoaa johtamisen täydennyskoulutusta niin lyhyempien organisaatiokohtaisten koulutusten kuin Executive MBA -ohjelman muodossa. MBA-opinnot tarjoavat syväluotaavan katsauksen liiketoiminnan kokonaisuuteen, ja jokaisen luennon ja tehtävän tarkoituksena on uusimman tutkimustiedon soveltaminen osallistujan oman organisaation kehittämiseksi.

Vaasan yliopiston MBA-ohjelmassa on mahdollista erikoistua myynnin johtamiseen, henkilöstöjohtamiseen tai energia-alan johtamiseen. Energia-alalle keskittyvässä Energy Business MBA:ssa näkökulma on sovellettu alan erityistarpeisiin sopivaksi.

Koulutus hyödyttää johtajia ja asiantuntijoita, jotka työskentelevät niin energiayhtiöissä kuin kaikissa energian tuotannon, myynnin, jakelun ja käytön arvojärjestelmiin liittyvissä yrityksissä, jotka tuottavat koneita, laitteita tai palveluita energiatoimialaan liittyen.

Tutustu esimerkiksi Wärtsilän Jari Vatajan kokemuksiin. 

Lisätietoa

Mikael Hallbäck, Kehittämispäällikkö, Levón-instituutti, 029 449 8289, mikael.hallback@uva.fi
www.levoninstituutti.fi