Teknologiayrityksissä tuhansia kesä-, harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja

Teknologiateollisuuden yritykset ovat vastuullisia ja ymmärtävät kesä-, harjoittelu- ja opinnäytetöiden merkityksen opiskelijoille. Viime kesänä teknologiayrityksissä oli kesätöissä lähes 20 000 opiskelijaa. Mahdollisuuksia työelämäkokemuksen hankkimiseen on paljon.


Syyslukukaudella MyTech.fi -sivuilta löydät linkkilistan teknologiayritysten harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkojen hakuihin. Eniten harjoittelupaikkoja on tekniikan eri koulutusasteiden opiskelijoille. Linkit vievät yritysten omille sivuille harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkailmoituksiin. Vuoden vaihtuessa listalta löydät myös kesän 2020 kesätyöpaikat. 

Teknologiayrityksissä on töitä eri alojen osaajille

Teknologiayrityksissä on töissä eri koulutusaloilta ja -asteilta valmistuneita – ei vain tekniikasta. Teknologiayrityksissä työskentelee noin 300 000 henkilöä Suomessa. Vuosittain teknologiayritykset rekrytoivat yli 30 000 uutta osaajaa.