The Energy Day -tapahtumaa ei järjestetä vuonna 2021

The Enery Day (TED) -tapahtumaa ei järjestetä marraskuussa 2021, sillä emme voi taata tapahtuman terveysturvallisuutta.


Edelleen jatkuva koronapandemia ja siihen liittyvät rajoitukset sekä niiden jatkuvat muutokset aiheuttavat epävarmuutta, onko tapahtuma mahdollista järjestää terveysturvallisesti ja säädöksien mukaisesti. Yliopisto järjestää myös valtaosan opetuksesta etäopetuksena vielä syyslukukaudella 2021, joten suuri osa tapahtuman kohderyhmästä ei ole paikalla kampuksella tai edes Vaasassa. Haluamme tarjota osallistujille laadukkaan sekä turvallisen tapahtuman, mikä ei nykyisessä tilanteessa ole mahdollista.

Yhteiskunta on avautumassa, mutta TED:n valmisteluiden vaatiman ajan vuoksi päätöstä tapahtuman järjestämisestä ei ole mahdollista lykätä pidemmälle.

Pahoittelemme tapahtuman siirtoa ja siitä mahdollisesti aiheutuvaa harmia.

Lisätietoa

Teemu Närvä, Projektipäällikkö, Levón-instituutti, 0400 817 006, etunimi.sukunimi@univaasa.fi